“Het lijkt wel of ik steeds minder tijd heb, mijn dagen voller en voller worden, met van alles, en ik ben maar bezig blijf met to do lijstjes maken,  schrappen en weer aanvullen, maar er komt geen einde aan. Ik wil me graag minder gestrest voelen, maar hoe krijg ik dat voor elkaar?’’ Dit is wat Inez, een leuke maar vermoeide jonge vrouw me vertelde tijdens het kennismakingsgesprek. Herkenbaar?

We willen zo veel. We hebben het gevoel dat we op alle fronten tegelijk moeten presteren: carrière, kinderen, relatie, vrije tijd en sociaal leven. Intussen hebben we nergens tijd voor en verwaarlozen we datgene wat werkelijk van waarde is in het leven. Het goede nieuws is dat het écht anders kan: eenvoudig en eenvoudiger.

In mijn werk – Zinspirit – inspireer ik om vrijer van stress, meer in relatie tot jouw eigen unieke kwaliteiten en verlangens te gaan leven. Minder druk en gehaast, vanuit inspiratie en zingeving. Het woord inspiratie is niet zo maar een modewoord. Het bestaat uit de woorden in en spirare. Het eerste woord betekent niets meer dan in of binnen. Het tweede woord (spirare) verwijst naar de betekenis van blazen of ademen. In inspiratie zit ook het woord Spirit (geest). Dus het inademen van de geest.
Het (in)ademen volledig benutten om zo in contact te komen met je gevoelens en te luisteren naar wat jou wil bereiken.

Gezonde en ongezonde stress

Een zekere mate van stress is noodzakelijk om een tevreden leven te kunnen leiden. Bij stress en spanning produceert je brein gedachte op gedachte: het is te druk in je hoofd. Hoewel het denken nodig is om normaal te kunnen  functioneren, is een teveel aan gedachten erg hinderlijk, en soms zó erg, dat het je een angstig, bezorgd of soms zelfs een depressief gevoel geeft. Dat voel je dan weer in je lijf: trillen, hoofdpijn, hartkloppingen, spierspanning en de vicieuze cirkel is weer rond. En we weten inmiddels maar al te goed dat langdurige stress een groot gezondheidsrisico in zich draagt. Ons leven zou misschien wat saai zijn zonder onvoorziene gebeurtenissen en een levendige uitwisseling met de omgeving. Maar er is echter onderscheid tussen gezonde stress en ongezonde stress.

Gezonde stress is kortdurende stress; het gevoel van spanning wordt gevolgd door ontspanning. Gezonde stress houdt je scherp, waardoor je beter kunt presteren. Ongezonde stress gaat alsmaar door; je voelt steeds de druk van buitenaf en ontspant nooit helemaal. Je handelen wordt steeds minder efficiënt en je verliest aan creativiteit en zelfvertrouwen.

Verschil tussen alledaagse stress en hooggevoeligheid

Door al die verschillende prikkels die aandacht vragen, voelen veel mensen zich voortdurend onrustig. Vaak kan kunnen ze niet eens benoemen wat er precies aan de hand is, maar voelen ze zich niet begrepen, niet op hun gemak, lopen in rondjes, zitten daardoor te veel in hun hoofd en blijven piekeren over wat er toch mis is met hen. Het is goed om een onderscheid te leren zien tussen hooggevoeligheid en normale stressreacties. Om te testen of je zelf hoogegevoelig (hsp) bent, er zijn veel tests te vinden op het internet. Maar wat wil je daarna met die constatering, met dit etiket? Veel mensen creëren daarmee weer een nieuw probleem. Ze gaan dingen vermijden en plaatsen zichzelf voortdurend in een bijzondere positie waarvoor dan weer aandacht gevraagd gaat worden van de buitenwereld. En het eigenlijk weer niet opschiet.

Als je hoogsensitief of hooggevoelig (HSP) bent, loop je regelmatig aan tegen de volgende obstakels:

→Veel stress door prikkels van buiten
→Veel in je hoofd zitten en geen goed contact met je gevoel
→Slecht ontwikkeld gevoel van eigen identiteit
→Sterke tot extreme gerichtheid op anderen
→Moeite om je grenzen te bewaken, ook en vooral in relaties
→Snel last van overspanning en groter risico op (repeterende) burn-out
→Versnipperen van je energie
→Moeite met het vinden van een baan die bij je past, vaak onder je niveau
→Verborgen kwaliteiten op het creatieve vlak, maar tevens moeite om deze te ontwikkelen en/of naar buiten te brengen.

Slecht zorgen voor jezelf heeft  voor HSP’s extra grote consequenties. Je kan echt verdwalen in jezelf en lijden aan ‘zelfdestructie’. Om die reden heb ik een speciaal programma ontwikkeld waarbij Mindfulness het uitgangspunt is maar er extra aandacht gegeven wordt aan die punten waar iedere hsp’er steeds weer opnieuw tegen aanloopt. Met dit programma krijg je je leven écht weer op orde.

In de trainingen en coaching staat het uitgangspunt dat je perfect bent zoals je bent centraal. Er bestaat geen ‘goed’, er bestaat geen ‘fout’, jij bent wie je bent, en dat is alles. Zoals ieder moment perfect is, zo ben jij ook al helemaal perfect, met al je gevoeligheden en gekkigheden inbegrepen. Dat is voor velen een echte eye-opener.

Inez kwam voor haar gevoel om in haar werk en was steeds bang ‘achter’ te raken. Ze ging daarom van fulltime voor de klas naar parttime. Dat loste een deel van haar onrust op. Maar Inez bleef klachten houden, het voortdurende gevoel dat er iets mis was met haar. Na een aantal gesprekken begon langzaam door te dringen dat er niet zo veel mis was met haar maar dat haar gedachten haar in de weg zaten.  Inez: “Ik vond het best moeilijk om te accepteren dat ik dus blijkbaar niet in staat ben een hele week voor de klas te staan.  Pas toen ik mijn denkpatronen ging onderzoeken,  gebeurde er wat. Ik gaf mijn intuïtie meer kans door mij meer op het moment te richten en meer naar mijn hart te luisteren. In stilte te voelen wat ik echt wilde doen. Dat zorgde er al vrij snel voor dat ik zag welke kant ik op moest. Ik had niet voor niets geïnvesteerd in een opleiding Pilates docent, dat stond nog steeds op een laag pitje omdat ik er geen puf voor had daar werk van te maken. Door de meditaties en het lichaamswerk bij Angeline  ben ik mij bewuster geworden van mijn lichaamssignalen en laat daardoor eerder destructieve gedachten los. Wat lastigere situaties hebben nu een veel minder negatief effect op mij. Het mooie is dat ik nu met meer plezier en gemak drie dagen voor de klas sta en daarnaast ruimte heb om als Pilates docent les te geven.”

Over Zinspirit:

Binnen Zinspirit geeft Angeline Delicaat trainingen speciaal aan mensen die vast lopen in hun leven en verlangen naar verdieping, Ze helpt antwoorden te vinden op vragen en om nieuwe perspectieven op creatieve en praktisch wijze te integreren in hun leven en werk. Stapje voor stapje, gedachte na gedachte, laat ze je zien hoe je de rusteloze geest stil kunt laten worden en de schitterende en stralende diamant die je zelf bent in het nu kan ervaren

Verder begeleidt zij mensen die niet goed in hun vel zitten of last hebben van hooggevoeligheid, somberheid, depressie, angsten of stress. Zij helpt hen om meer acceptatie, meer ontspanning, minder stress en meer zelfrespect te gaan ervaren.