Vergoedingen

Vergoeding mindfulness training

Via zorgverzekering

Ik ben categorie 1 VMBN mindfulness trainer. Dat betekent dat als je een zorgverzekering hebt met aanvullende dekking, dat je bij meerdere verzekeraars recht op vergoeding hebt van de kosten van de mindfulness training. Kijk hier voor het complete overzicht. En informeer bij je zorgverzekering aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Vergoeding psychosociale begeleiding en Tools for Life therapie

De behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed voor cliënten die aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeswijzen bij de volgende ziektekostenverzekeraars: De Friesland, OHRA, CZdirect, Delta Lloyd, Menzis, HEMA, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ),  Zilveren Kruis, Avéro, Achmea, FBTO, OZF.

Je kan deze ook vinden op https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

Psychotherapie (24500) is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Overige psychosociale therapie (24504) is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen.

Via werkgever

Werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Veel werkgevers zijn bereid te investeren in mindfulness mede door de Landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress, www.campagne.arboineuropa.nl.

Via UWV

Als je een uitkering hebt is het zeker de moeite waard om te onderzoeken of het UWV (een deel van) de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook (een deel van) een MBSR training voor mantelzorgers.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over de klachtenregeling : https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-complementair therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/